سفارش چگونه برای من ارسال می گردد

پس از ثبت سفارش و تایید آن از سوی مرکز سفارشات فروشگاه برادران زارعی،از طریق متصدیان تحویل کالای فروشگاه برادران زارعی ارسال می‌گردد.