معرفی هویت برادران زارعی

معرفی هویت برادران زارعی

معرفی هویت برند برادران زارعی

داستان ما با حضور خریداران و فروشندگانی ساخته شد که حضورشان تا به امروز بزرگترین دلگرمی برای روزهای پیش روست. به عنوان یک برند ملی همیشه سعی کردیم که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بدون دغدغه فنی و زیرساختی، محصولات خود را به بازار ۸۰ میلیونی کشور عرضه کنند و مشتریان نیز به طیف وسیعی از محصولات با قیمت‌های رقابتی دست پیدا کنند. ارائه خدماتی که بدون محدودیت زمانی در ۲۴ ساعت امکان‌پذیر است.

ارزش‌های ما

مشتری محوری / Customer Centricityبرای درک نیازها و خواسته های بازار، ما همیشه از نگاه مشتری به مسائل نگاه می کنیم. در طراحی و بهبود خدماتمان، نیازهای مشتریان در الویت است و تلاش همیشگی در جهت ایجاد تجربه‌ی خوشایند برای آن‌هاست.
مسئولیت‌پذیری / Responsibility & Accountabilityما همیشه مسئولیت کاستی‌ها را می‌پذیریم و در جبران و بهبود مستمر آن قدم بر می‌داریم. همواره سعی داریم برای مشکلاتی که به آن‌ها آگاهیم -چه در کسب و کار و چه در جامعه- بخشی از راه حل باشیم.
شفافیت / Transparencyما عمیقا معتقدیم که ذات کسب و کار آنلاین شفاف و در آن محلی برای خطا نیست. ما همواره با کم کردن از پیچیدگی‌ها و ارزش دادن به سادگی و ارتباطات شفاف، عمل می کنیم.
نوآوری / Authenticityما مشتاقانه در جستجوی راه حل‌های جدید برای حل مسائلیم. این راه حل‌ها اصیل و مخصوص به خود ماست، چون باور داریم که مقصد‌های منحصربفرد، راهکار‌های منحصربفرد می‌خواهند.
چابکی / Agilityچابکی و هوشمندی، پیش فرض خدمات و فرایندهای ماست. ما باور داریم که کوتاه کردن هوشمندانه‌ی فاصله‌ی بین ایده و عمل ارزشمند است. همچنین ما همواره نیازهای بازار را رصد کرده و عکس العمل‌های سریع در قالب راهکار ارائه می‌کنیم.

شخصیت ما

شخصیت ما، منش ما را تعریف می‌کند و به رفتار، گفتار و ظاهرمان نمود‌های بصری‌مان خط مشخصی می‌دهد.

معرفی هویت برادران زارعی